13 ตุลา เที่ยววัดเรียนปรัชญาธรรม ที่ วัดปัญญานันทาราม

วันนี้ ออกเดินทางไปคลองหก มุ่งหน้าไปวัดปัญญานันทาราม เพียงเพราะเคยเห็นภาพถ่ายเจดีย์พุทธคยาจำลองเลยอยากจะไปชมสถานที่จริง ตัดสินใจเปิด Google ปักหมุดออกเดินทางแบบไม่ได้ศึกษาล่วงหน้า โดยหวังว่าจะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่จุดหมายปลายทาง เรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะ

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ (ด้านหน้าเจดีย์พุทธคยา)
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ (ด้านข้าง)

เริ่มต้นจากประวัติวัดปัญญานันทาราม วัดนี้สร้างโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ แห่งวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ท่านมีปณิธานและเจตนารมณ์ที่จะสร้าง ให้ผืนดินแห่งนี้เป็นประโยชน์แก่กานส่งเสริมกิจการทางพุทธศาสนา และเป็นเหมือนโรงพยาบาลทางใจ เพื่อรักษาคนที่ทุกข์เจ็บป่วยทางใจ ให้พบความสะอาด สว่าง และสงบ นอกจากนี้ เป็นเหมือนเรือ ให้ข้ามวัฏสงสารให้หลุดพ้นจากกิเลส เข้าถึงธรรมะอันสงบ

ชมสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้า

ที่วัดปัญญานันทาราม เราสามารถเดินชมสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้า 4 แห่ง ได้แก่ เสาหินพระเจ้าอโศกที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ พุทธมหาเจดีย์พุทธคยาที่ตรัสรู้ ธัมเมกขสถูปที่แสดงพระเทศนา และสุดท้ายที่ปรินิพพานวิหาร แต่ละจุดอยู่แห่งกันใช้เวลาเดิน ควรหยิบแผนที่ที่จุดบริการเป็นไกด์นำพาเดิน

สังเวชนียสถานจุดที่ 1 เสาหินพระเจ้าอโศกที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัต

สังเวชนียสถานจุดที่ 2 พุทธมหาเจดีย์พุทธคยาที่ตรัสรู้

สังเวชนียสถานจุดที่ 3 ธัมเมกขสถูปที่แสดงพระเทศนา ภายใต้บรรยกาศร่มรื่นในป่า

สังเวชนียสถานจุดที่ 4 ปรินิพพานวิหาร

สักการะ “นบพระเก้า” เพื่อเป็นสิริมงคล

“นบพระเก้า” หรือ พระพุทธรูป 9 องค์ ประดิษฐานอยู่ภายในอาคาร ศาลาต่างๆ ในวัด วัดพุทธรูปทั้ง 9 องค ประกอบไปด้วย พระพุทธเมตตา พระพุทธภควาวิจิตร พระพุทธบพิตรเสฎฐา พระพุทธปัญญา พระพุทธสัทธา พระพุทธปฐมเทศนา พระพุทธบริสุทธิ์ และพระพุทธสุญตพิหารทิสรัตน์ (พระแก้วปรากฏ

องค์ที่ 1 พระพุทธเมตตา ประดิษฐานอยู่ในเจดีย์พุทธคยาด้านบน

องค์ที่ 2 พระพุทธภควาวิจิตร ประดิษฐานใต้พระเจดีย์พุทธคยา

องค์ที่ 3 พระพุทธบพิตรเสฎฐา ประดิษฐานในศาลาบาตร

องค์ที่ 4 พระพุทธปัญญา ประดิษฐานในอุโบสถ

องค์ที่ 5 พระพุทธสัทธา ประดิษฐานในอาคารเฉลิมพระเกียรติ
(เข้าไปถ่ายทำไม่ได้ เพราะสถานที่ใช้ในการปฏิบัติธรรม)

องค์ที่ 6 พระพุทธปฐมเทศนา ที่ลานปฐมเทศนา

องค์ที่ 7 พระพุทธบริสุทธิ์ ในปรินิพพานวิหาร

องค์ที่ 8 พระพุทธมงคลวิธาน พระประธานประจำกุฎิอนุจารี (องค์กลาง)

องค์ที่ 9 พระพุทธสุญตพิหารทิสรัตน์ (พระแก้วปรากฏ) ในศาลากลางน้ำ ณ​ นะนอง

เที่ยวถ่ายรูปกับภาพปริศนาธรรม3 มิติ

เที่ยวถ่ายรูปกับภาพปริศนาธรรมที่ศูนย์พุทธศิลป์ 3 มิตินานาชาติ ใต้ฐานพุทธมหาเจดีย์พุทธคยา เราจะได้เรียนรู้พุทธบารมี 3 ชั้น คือ วิมุตติ (36 ภาพ) ปัญญา (26 ภาพ) และ ศรัทธา ภาพทุกภาพมีสีสดภายใต้แสงไฟให้ถ่ายรูปออกมาได้สวยงาม จึงทำให้วัยรุ่นและกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามากันไม่ขาดสาย เรียกได้ว่า เป็นกุศโลบายดึงให้คนมาเที่ยววัด เพื่อเรียนรู้พระธรรมะ

ทางเข้าพิพิธภัณฑ์​

เรียนรู้พระธรรมที่เจดีย์ระฆัง

เจดีย์ระฆังตั้งตรงกลางทางเดินเชื่อมระหว่างศาลา จุดสำคัญต่างๆ ในวัด หากเดินผ่านไปผ่านมาอย่าลืมอ่านคำสอนเจดีย์และนำกลับไปใช้กับชีวิตประจำวันเรื่องการคบคน การทำงาน ครอบครัว

การเตรียมตัว

การเที่ยววัดปัญญานันทารามให้ครบ ควรเผื่อเวลาเที่ยวสัก 3 ชั่วโมง และแนะนำให้เตรียมตัวใด้ดี ได้แก่ สวมใส่รองเท้าที่เดินสบาย เตรียมหมวกหรือร่มกันแดด และใส่เสื้อผ้ามิดชิดแต่ไม่อับร้อน ภายในวัดไม่มีน้ำดื่มและอาหารจำหน่าย ควรกินมาอิ่มเรียบร้อย และช่วยกันรักษาความสะอาด

หากเพื่อนๆ ที่มีเวลาว่างหลายวัน ก็สามารถเข้าปฏิบัติธรรม “เนกขัมมะบารมี” ได้ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ภายในวัดมีที่พักสำหรับญาติโยมในบรรยากาศร่มรื่นให้ใช้เวลาเรียนรู้ธรรมะได้เต็มที่

ที่พักสำหรับญาติโยมในการปฏิบัติธรรม

สุข สวัสดี และขอเป็นสะพานบุญ นำเพื่อนๆ สู่สติและปัญญาในวันที่สังคมวุ่นวานซับซ้อนขึ้นไปทุกๆ วัน

Errorlloyd

Errorlloyd

เริ่มการท่องเที่ยวสะพายกล้อง มาตั้งแต่อายุ 29 ปี มิชชั่น คือ ทุกปีต้องเดินทางไปที่ที่ไม่เคยไป เพื่อค้นหาเรื่องราว เข้าใจที่มาที่ไป รู้จักชีวิตหรือความคิดของคนต่างถิ่น ทุกสุดสัปดาห์ จะต้องเสาะหาสถานที่เที่ยวที่สามารถเดินทางได้ใน 1 วัน และทุกวันหลังเสร็จจากภารกิจงานและชีวิต มุ่งหาสิ่งใหม่ๆ ให้กับตัวเอง
Previous post ศึกษาตำนานเรือรบไทย ที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
Next post 6 จุดห้ามพลาดที่ วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ