ตามรอยพระเจ้าตาก ที่วัดโพธิ์ วัดปากน้ำโจ้โล้ และวัดแจ้ง

เรื่องก่อนหน้า เปิดประเด็นการไปเที่ยวบางคล้า โดยแนะนำเพื่อนๆ ไปกราบสักการะพระเจ้าตากที่อนุสรณ์สถานสถูปเจดีย์พระเจ้าตากที่ปากน้ำโจ้โล้ วันนี้ มาตามรอยพระเจ้าตากกันต่ออีก 2 จุดสำคัญที่บางคล้า ที่ที่วัดโพธิ์ วัดปากน้ำโล้โจ้ และวัดอื่นๆ โดยรอบ วัดทั้งสองมีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ ดังนี้ วัดโพธิ์ เคยเป็นค่ายของกองทัพพระเจ้าตาก ระหว่างการเดินทางไปรวมรวมไพล่พลที่จันทบุรีเพื่อกู้ชาติไทย (หลังจากตีฝ่าวงล้อมพม่าที่อยุธยา) โดยถัดวัดโพธิ์ไปทางเหนือที่อีกโค้งน้ำ จะเป็นที่ตั้งของกองทัพพม่า หรือในปัจจุบัน คือ ที่ตั้งวัดปากน้ำโจ้โล้ ในกาลนั้น พระเจ้าตากได้ใช้ยุทธตามตำราพิชัยสงคราม “ยิงตับ” ที่ให้ทหารขุดสนามเพลาะกำบังเพื่อซุ่มตั้งปืนใหญ่-น้อยบริเวณปากน้ำโจ้โล้ เมื่อทหารพม่ายกทัพมาบริเวณดังกล่าว ทหารพระองค์ ก็ยิงปืนกระหน่ำเข้าไปที่กองทัพพม่า...

บางคล้า แดนรบกับพม่าจุดสุดท้าย ของพระเจ้าตาก หลังเสียกรุงศรีฯ

ฮอลิเดย์ที่โหยหาได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยเลือกเดินทางไปเที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพ ในระยะเดินทาง 1 ชั่วโมงกว่าๆ แต่เงื่อนไขสำคัญ คือ ได้สัมผัสธรรมชาติ และ วิถีชีวิตแบบไทยท้องถิ่น บางคล้า เป็นชุมชนเล็กๆ ริมฝั่งน้ำบางปะกง ที่ตลอดริมฝั่งน้ำ จะเห็นเกาะลัดทอดยาวจากฝั่งตรงข้าม เพราะเป็นเกาะที่ห้อมล้อมด้วยแม่น้ำบางปะกง บางคล้าเป็นเมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพสักการพระเจ้าตากโดยมีศาลสักการะบูชา หลายแห่ง แต่จุดสำคัญที่สุด เห็นจะเป็นสถูปเจดีย์พระเจ้าตากที่ปากน้ำโลโจ้ พระเจ้าตาก เมื่อครั้งที่มีพระนามว่าพระยาวชิรปราการ (ในช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2) ได้ฝ่าวงล้อมพม่าและถูกไล่ตาม จนเกิดการปะทะกันที่ปากน้ำโจโล้ และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการวางแผนการรบ สามารถเอาชนะตีกองทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไปได้ จนนำมาซึ่งการกอบกู้เอกราชสำเร็จ และย้ายไปตั้งเมืองหลวงที่กรุงธนบุรี...