กรุทองมหาสมบัติ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา (ตามรอยกรุสมบัติแห่งชาติ ตอนที่ 2)

ADayoff กำลังจะพาทุกคนเดินทางกันต่อ จากที่วัดราชบูรณะในตอนที่แล้ว ไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยากันต่อเลย ความเดิมจากตอนที่แล้ว ที่วัดราชบูรณะ ก่อนเดินทาง ขอทบทวนถึงความสำคัญของวัดราชบูรณะกันสักนิดว่า วัดราชบูรณะสร้างขึ้นในรัชสมัยเจ้าสามพระยา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้พระราชบิดาพระอินทราชา พร้อมทั้งนำเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ชุดเครื่องราชูปโภค และพระพุทธรูปจำนวนมาก ไปบรรจุไว้ที่กรุใต้พระปรางค์ และถูกปิดผนึกเป็นความลับในพระปรางค์มากว่า 600 ปี พระปรางค์องค์ประธานที่วัดราชบูรณะ ที่ซ่อนกรุสมบัติของชาติมากว่า 600 ปี ปัจจุบันกรมศิลปากรไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไป ลงไปชมภายในกรุทั้งสามขั้นได้ จนความจริงมาปรากฎเมื่อปี พุทธศักราช 2499 เมื่อมีโจรประมาณ 20 คน ลักลอบบุกรุกเข้าไปขนทองจากรุออกไป ใช้เวลาเกือบ...