บางคล้า แดนรบกับพม่าจุดสุดท้าย ของพระเจ้าตาก หลังเสียกรุงศรีฯ

ฮอลิเดย์ที่โหยหาได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยเลือกเดินทางไปเที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพ ในระยะเดินทาง 1 ชั่วโมงกว่าๆ แต่เงื่อนไขสำคัญ คือ ได้สัมผัสธรรมชาติ และ วิถีชีวิตแบบไทยท้องถิ่น

บางคล้า เป็นชุมชนเล็กๆ ริมฝั่งน้ำบางปะกง ที่ตลอดริมฝั่งน้ำ จะเห็นเกาะลัดทอดยาวจากฝั่งตรงข้าม เพราะเป็นเกาะที่ห้อมล้อมด้วยแม่น้ำบางปะกง บางคล้าเป็นเมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพสักการพระเจ้าตากโดยมีศาลสักการะบูชา หลายแห่ง แต่จุดสำคัญที่สุด เห็นจะเป็นสถูปเจดีย์พระเจ้าตากที่ปากน้ำโลโจ้

พระเจ้าตาก เมื่อครั้งที่มีพระนามว่าพระยาวชิรปราการ (ในช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2) ได้ฝ่าวงล้อมพม่าและถูกไล่ตาม จนเกิดการปะทะกันที่ปากน้ำโจโล้ และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการวางแผนการรบ สามารถเอาชนะตีกองทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไปได้ จนนำมาซึ่งการกอบกู้เอกราชสำเร็จ และย้ายไปตั้งเมืองหลวงที่กรุงธนบุรี จากนั้น พระองค์จึงได้โปรดเกล้าให้สร้างสถูปที่ปากน้ำโจโล้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ

องค์สถูปที่เราเห็นในปัจจุบันได้ก่อสร้างใหม่ช่วงปี 2538 หลังจากที่สถูปองค์แรกถูกน้ำไหลกัดเซาะพังทลายไปตั้งแต่ปี 2491 หรือร่วมประมาณ 47 ปี หลังจากนั้น

จากอนุสรณ์สถาน จะเห็นวัดปากน้ำโล้โจ้ ในอดีต คือ จุดตั้งทัพของพม่า
บรรยากาศโดยรอบ บริเวณทางเดินไปอนุสรณ์สถาน
บรรยากาศโดยรอบ ที่จอดรถ

ใครกำลังหาที่เที่ยวใกล้กรุง หรือหาที่สักการะบูชาพระเจ้าตาก ในช่วงวันปราบดาภิเษกพระเจ้าตาก 28 ธันวาคม สามารถแวะมาได้ เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที และยังสามารถแวะร้านกาแฟสวยด้านหน้าทางเข้าสถูปได้ ถ่ายรูปสวยๆ ที่ร้าน Past Tale หรือกินกุ้งแม่น้ำที่ร้านร่มไม้สายธารได้เลย กุ้งสด ตัวโตมากค่ะ

ปากน้ำแห่งนี้ คือ แห่งป่าโกงเกงที่ยังสมบูรณ์
พระอาทิตย์ตกที่ร้าน Past Tale

Errorlloyd

Errorlloyd

เริ่มการท่องเที่ยวสะพายกล้อง มาตั้งแต่อายุ 29 ปี มิชชั่น คือ ทุกปีต้องเดินทางไปที่ที่ไม่เคยไป เพื่อค้นหาเรื่องราว เข้าใจที่มาที่ไป รู้จักชีวิตหรือความคิดของคนต่างถิ่น ทุกสุดสัปดาห์ จะต้องเสาะหาสถานที่เที่ยวที่สามารถเดินทางได้ใน 1 วัน และทุกวันหลังเสร็จจากภารกิจงานและชีวิต มุ่งหาสิ่งใหม่ๆ ให้กับตัวเอง
Previous post คาโบนาร่า จานนี้ของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับ!!
Next post ตามรอยพระเจ้าตาก ที่วัดโพธิ์ วัดปากน้ำโจ้โล้ และวัดแจ้ง