ชมจิตรกรรมฝาผนังเรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 คุณค่าทางจิตใจไทยทั้งชาติที่ซ่อนตัวอยู่ในอุโบสถวัดโพธิ์ทอง

ไปเที่ยววัดมาหลายที่ และทุกครั้งที่เข้าไปอุโบสถ วิหาร หรือศาลาการเปรียญ หลังจากกราบพระประธานแล้ว จะต้องเงยหน้ามองไปรอบๆ เพื่อชมจิตรกรรมฝาผนัง เพื่ออ่านเรื่องราวที่วัดหรือศิลปินต้องการจะสื่อสารให้พุทธศาสนิกชนผู้มาเยือน ให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาผ่านงานศิลปะ ผ่านเรื่องราวพุทธประวัติ ทศชาติชาดก

บริเวณด้านหน้าอุโบสถ ที่สักการะพญานาคมุจลินทร์ และพญาเวชไชยยันต์ครุฑ
พระประธานในพระอุโบสถ

วันนี้ ก็เป็นอีกวันที่เรามาไหว้พระประจำสัปดาห์ที่วัดโพธิ์ทอง แต่หลังจากก้มกราบพระประธานเสร็จ และได้เงยหน้ามองภายในอุโบสถ ก็ต้องทึ่งกับจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถเรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่รวบรวมเหตุการณ์สำคัญและพระราชกรณียกิจของพระองค์ ที่วิจิตรบรรจงไปด้วยรายละเอียด แบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

บรรยากาศภายในอุโบสถ แสงสลัวมีแสงลอดจากหน้าต่าง ทำให้เห็นประกายทองจากการลงรักปิดทอง

ความสนใจที่ไม่ควรพลาด

  • ชมจิตรกรรมฝาผนังเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์และพระราชกรณียกิจของพระองค์
  • จารึกเหตุการณ์ระดับโลก ภาพจิตรกรรมพระราชอาคันตุกะจาก 25 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ. 2549
  • ศึกษาเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างการครองราชย์ของรัชกาลที่ 9
  • น้อมรำลึกพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9 ผู้เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทะนุบำรุงศาสนาตลอดรัชสมัย
  • พระราชกรณียกิจทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆ

ชมจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์และพระราชกรณียกิจของพระองค์ในรัชกาลที่ 9

อุโบสถอันเป็นที่จารึกของจิตรกรรมชุดนี้ ตั้งอยู่ด้านหลังของรูปสักการะ พญานาคมุจลินทร์ และพญาเวชไชยยันต์ครุฑ ชาวบ้านส่วนมากที่ไปจะไปกราบไหว้ขอพรจากพญานาคและพญาครุฑ และกลับบ้านโดยไม่ทราบเลยว่า มีงานศิลปะที่สวยสดงดงามซ่อนอยู่ด้านหลังภายในอุโบสถ   อีกทั้ง ทางเข้าอุโบสถมีประตูเหล็กกั้นทางเข้าออก ทำให้ดูเหมือนว่า เป็นสถานที่สำหรับสงฆ์เท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว ประตูดังกล่าว เปิดเข้าออกได้ตลอดตั้งแต่ 8.00 น. – 17.00 น. ยกเว้นบางช่วงเวลาที่ พระทำวัตรเช้าและเย็น

ภายในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แบ่งช่วงบนและล่าง

ผนังในอุโบสถที่ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงบนเหนือบานหน้าต่าง นำเสนอพุทธประวัติที่เกี่ยวกับเรื่องพญาครุฑและพญานาค เขียนต่อเนื่องไปยังด้านหลังของพระประธาน ช่วงล่างจากขอบหน้าต่างบนถึงล่าง มีเนื้อหาเป็นภาพเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์และพระราชกรณียกิจของพระองค์ ตลอดกำแพงซ้ายขวา และผนังฝั่งตรงข้ามพระประธาน

เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม (วราห์ ปุญญวโร) กำลังทำพิธีบวงสรวงที่หน้าอุโบสถ นับเป็นบุญของเราที่ได้พบกับท่าน

จากการค้นคว้าหาข้อมูลพบว่า เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม (วราห์ ปุญญวโร) มีแนวคิดที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของรัชกาลที่ 9 เพื่อเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทย ที่เป็นผู้กู้ชาติ รักษาชาติบ้านเมือง บำรุงพระพุทธศาสานา และรัชกาลที่ 9 ยังเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทำนุบำรุงศาสนาตลอดรัชสมัย และที่สำคัญ ไม่กีดกั้นศาสนาใดๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ อิสลาม ฮินดู และซิกข์

ภาพทุกชิ้น วาดด้วยความวิจิตรบรรจง ลายเส้นเป็นไปตามอัตลักษณ์ของศิลปะไทยครบถ้วนสมบรูณ์ ลงรักปิดทอง เมื่อได้พบเห็นแล้ว เกิดความปิติ และหวนระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

จารึกเหตุการณ์ระดับโลก ภาพจิตรกรรมพระราชอาคันตุกะจาก 25 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมพิธีในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ. 2549

ที่ฝาผนัง ฝั่งตรงข้ามพระประธาน เป็นที่จารึกภาพประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งพระราชอาคันตุกะมาร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของรัชกาลที่ 9 เมื่อวันอังคารที่ 13 มิ.ย. 2549 โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ จาก 25 ประเทศ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย ภาพเหตุการณ์นี้ ไม่เพียงแต่มีความสำคัญเฉพาะในบ้านเราเท่านั้น แต่ยังเป็นภาพเหตุการณ์ระดับโลก ที่ได้จารึกพระบรมฉายาลักษณ์หมู่พระประมุขจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในโลก

ภาพนี้ วาดโดยช่างจากกรมศิลปากร ชื่อ คุณสุธี และคุณโอภาส ใช้เวลาดำเนินการจัดทำ 6 ปี บรรจงวาดพระพักตร์ของพระราชอาคันตุกะนานาชาติได้อย่างเสมือนจริง และยังมีการลงรักปิดทองอีกด้วย

ศึกษาเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างการครองราชย์ของรัชกาลที่9

ภาพแรก พ.ศ. 2493 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 และทรงมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ภาพสอง พ.ศ. 2506 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงฉลองพระองค์แบบจอมทัพเสด็จเลียบพระนครทางสถลมารค (ทางบก) เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ

ภาพสาม พ.ศ. 2539 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประทับในพระที่นั่งกาญจนาภิเษก พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ในฆณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

น้อมรำลึกพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9 ผู้เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทะนุบำรุงศาสนาตลอดรัชสมัย

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช พ.ศ. 2499

พระราชกรณียกิจอื่น เกี่ยวกับงานด้านศาสนา

พระราชกรณียกิจทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆ

เราได้นั่งอยู่ในอุโบสถสักพัก ชมภาพจิตรกรรม และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 หลังจากกราบพระประธานจึงตั้งใจแน่วแน่ ในการนำความงดงามมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบเห็นคุณค่ามรดกแห่งยุครัตนโกสินทร์ที่ซ่อนอยู่ และยังรู้สึกมีความปิติที่เราได้เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์  

ความงดงามที่นำมาเผยแพร่ในที่นี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพทั้งหมด เราอยากให้คนไทยทุกคนได้ไปชมและสัมผัสความทรงคุณค่าด้วยตัวเอง ผ่านโสตสัมผัสกายและใจ…

📍ที่ตั้ง 

วัดโพธิ์​ทอง พระรามที่ 2 แขวง บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
​Google Location: https://goo.gl/maps/fkLKG41LShyCEWBG8

💳ค่าเข้า-ค่าบริการ

เข้าชมฟรี

🚘การเดินทาง

เส้นทางหลักที่ 1: มาทางถนนพระราม 2 เข้าซอยพระราม 2 / 25 ขับตามป้าย
เส้นทางหลักที่ 2: มาทางถนนสุขสวัสดิ์ เข้าซอยสุขสวัสดิ์ 26 ขับตรงไป ข้ามคลองลัดขี้เหล็ก จะมีทางแยกเลี้ยวขวาเข้าวัด

📆เปิดทำการ

ทุกวัน 8:00 น.- 17.00 น. (ไม่สามารถเข้าอุโบสถในช่วงที่พระกำลังทำวัตร)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
https://www.facebook.com/activityphothong/photos/pcb.1404877509554377/1404876802887781

Errorlloyd

Errorlloyd

เริ่มการท่องเที่ยวสะพายกล้อง มาตั้งแต่อายุ 29 ปี มิชชั่น คือ ทุกปีต้องเดินทางไปที่ที่ไม่เคยไป เพื่อค้นหาเรื่องราว เข้าใจที่มาที่ไป รู้จักชีวิตหรือความคิดของคนต่างถิ่น ทุกสุดสัปดาห์ จะต้องเสาะหาสถานที่เที่ยวที่สามารถเดินทางได้ใน 1 วัน และทุกวันหลังเสร็จจากภารกิจงานและชีวิต มุ่งหาสิ่งใหม่ๆ ให้กับตัวเอง
Previous post งานประติมากรรมชิ้นเอกของโลกจากศิลปินที่ชื่อ “ธรรมชาติและกาลเวลา” ที่ CRYSTAL WALK
Next post ลอดอุโบสถล้างอาถรรพ์ และไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพ