ANDY WARHOL IN BANGKOK

ปกติ เราวางแผนการเดินทางไปเที่ยวชมงานศิลปะของศิลปินระดับโลกในต่างประเทศปีละ 1 ครั้ง เพราะเป็นการรีชาร์จพลังสร้างสรรค์ให้เต็ม และทำให้หวนนึกถึงชีวิตที่เป็นอิสระสมัยเรียนอาร์ตตอนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย และรำลึกพระคุณของครูบาอาจารย์  แต่ในช่วงปีนี้ ด้วยข้อจำกัดในการเดินทางเนื่องจากโควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนจนทำให้ทุกครอบครัวควรต้องรัดเข็มขัด เราว่าการไปชมผลงานศิลปะจากต่างประเทศที่มาจัดแสดงในประเทศไทย น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด สำหรับคอชมงานศิลปะ วันนี้ เราจึงไปนิทรรศการ ANDY WARHOL POP ART ที่ ริเวอร์ซิตี้ ย่านเจริญกรุง เพื่อเติมเต็มพลังชีวิตและเติมอาหารบำรุงสมองด้านขวาอีกด้วย  จุดขายบัตรชั้น 1 ซื้อบัตรเข้าชมในราคา 400 บาทแล้ว รีบขึ้นไปชั้น 3 ไปชมนิทรรศการกันเลย (สำหรับผู้เข้าชมอายุ...