บางคล้า แดนรบกับพม่าจุดสุดท้าย ของพระเจ้าตาก หลังเสียกรุงศรีฯ

ฮอลิเดย์ที่โหยหาได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยเลือกเดินทางไปเที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพ ในระยะเดินทาง 1 ชั่วโมงกว่าๆ แต่เงื่อนไขสำคัญ คือ ได้สัมผัสธรรมชาติ และ วิถีชีวิตแบบไทยท้องถิ่น บางคล้า เป็นชุมชนเล็กๆ ริมฝั่งน้ำบางปะกง ที่ตลอดริมฝั่งน้ำ จะเห็นเกาะลัดทอดยาวจากฝั่งตรงข้าม เพราะเป็นเกาะที่ห้อมล้อมด้วยแม่น้ำบางปะกง บางคล้าเป็นเมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพสักการพระเจ้าตากโดยมีศาลสักการะบูชา หลายแห่ง แต่จุดสำคัญที่สุด เห็นจะเป็นสถูปเจดีย์พระเจ้าตากที่ปากน้ำโลโจ้ พระเจ้าตาก เมื่อครั้งที่มีพระนามว่าพระยาวชิรปราการ (ในช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2) ได้ฝ่าวงล้อมพม่าและถูกไล่ตาม จนเกิดการปะทะกันที่ปากน้ำโจโล้ และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการวางแผนการรบ สามารถเอาชนะตีกองทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไปได้ จนนำมาซึ่งการกอบกู้เอกราชสำเร็จ และย้ายไปตั้งเมืองหลวงที่กรุงธนบุรี...