ชนะสงครามใดก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่า ชนะการต่อสู้ในจิตใจ

วันนี้วันพระ ตื่นแต่เช้าตั้งใจไปสักการะศาลหลักเมือง และเมื่อเสร็จภารกิจก็อยากไปวัดไหว้พระ ใจไปนึกถึงวัดชนะสงครามฯ เลยมุ่งไปยังจุดหมายต่อไปอย่างไม่ล่าช้า ที่จริงขับรถผ่านวัดนี้มาหลายต่อหลายครั้ง แต่มักผ่านเลยไป แถมเมื่อวัยรุ่นที่ยังซึ่งถนนข้าวสาร แวะมาจอดรถที่นี่ แต่ก็ไม่เคยได้เข้ามากราบพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แม้แต่คร้้งเดียว วันนี้ได้โอกาส ขอให้เวลากับจิต และสติของตัวเองก่อนจะเริ่มงานในวันนี้ หน้าบันพระอุโบสถ เสมาพระอุโบสถ วัดนี้มีพื้นที่ไม่ใหญ่ไม่โต แต่ขนาดของอุโบสถนั้นใหญ่และโอ่งโถงมาก เช้าวันนี้ เดินเข้าไปในบริเวณวัดได้ยินเสียงพระทำวัตรสวดมนต์ สะกดจิตให้เราตามเข้าไปฟังธรรมในอุโบสถในวิถีชาวพุทธ พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ มเหธิศักดิ์ ปูชนียะชยันตะโคดม บรมศาสดาอนาวรญาณ ต้องยอมรับว่าช่วงชีวิต ณ​ เวลานี้ เต็มไปด้วยสิ่งท้าทายทางจิต เรื่องต่างๆ เข้ามาพร้อมๆ...