ความบังเอิญ หรือ ธรรมะจัดสรร วัดกลางวรวิหาร ปากน้ำ สมุทรปราการ

เมื่อการไปวัดใหม่ๆ ใกล้บ้าน คือ การไปเที่ยวสุดพิเศษ สำหรับคนที่ไม่มีทางเลือกจากบ้านจากเมืองไปไกลๆ ได้ วันนี้ อีกวัน ก็เริ่มต้นค้นหาวัด unseen ในเมืองอีกครั้ง จุดหมายปลายทางเช้านี้ คือ วัดกลางวรวิหาร ย่านปากน้ำ วัดนี้ เก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ อยุธยา เดิมชื่อ วัดตะโกทอง ตั้งตรงย่านปากน้ำ สมุทรปราการ จุดน่าเที่ยว คือ อุโบสถและมณฑปหลังเก่า ที่สร้างในภายหลังในรัชกาลที่ 3 มาถึงแต่เช้า ประตูอุโบสถแง้มเปิด แต่ไม่กล้าเข้าไป ได้แต่แอบส่องเขาไป...