วัดใหญ่จอมปราสาท ศาสนสถานเก่าแก่ 500 ปี ริมน้ำท่าจีน

ปกติ เมื่อนึกถึงการไปเที่ยวสมุทรสาคร เราก็ตรงไปดูป่าชายเลน กินปู ล่องเรือดูหิ่งห้อย วันนี้ ขอแนะนำการเที่ยวอีกแบบ คือ การชมโบราณสถาน ศึกษาสถาปัตยกรรมของชาติที่ริมแม่น้ำที่สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา เก่าแก่กว่า 500 ปี ที่เชิงสะพานท่าจีน ชื่อ วัดใหญ่จอมปราสาท ซ้ายวิหาร ขาวพระอุโบสถ เราอาจจะไม่สามารถหาหลักฐานหรือประวัติวัดนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตได้มากนัก มีเพียงแต่เขียนที่ป้ายในวัดว่าสร้างในสมัยอยุธยา และรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Facebook ของวัดสันนิษฐานว่าในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ และ บูรณะในรัชกาลที่ 5 เพียงเท่านั้น จุดเด่นเมื่อมาเที่ยว1. กราบ หลวงพ่อปู พระประธานในพระอุโบสถ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองท่าจีน อธิษฐานขอพร...