วัดธรรมมงคล พุทธศิลป์สถานแห่งแรงอธิษฐาน ศรัทธา และสมาธิ

วัดธรรมมงคล

หากขับรถเส้น Toll way บางนาขาออก เราจะเห็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ สีขาวส้ม ตั้งตระหง่านทางซ้าย aDayoff เปิดแผนที่เพื่อตามหาสถานที่ และสถานที่นี้ คือ วัดธรรมมงคล

วัดธรรมมงคล ตั้งอยู่บริเวณสุขุมวิท 101 พื้นที่ 39 ไร่ มีองค์ประกอบอาคาร คือ พระมหาเจดีย์ อุโบสถ ศาลาพระหยก ถ้ำวิปัสสนา ศาลาการเปรียญ และศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ วัดออกแบบทางพุทธศิลป์มีสวยงาม และเมื่อไ่ด้อ่านที่มาที่ไปของการสร้าง และวัตถุประสงค์นั้น จะทำให้เรายิ่งเกิดความศรัทธา

ภาพสลักนูนต่ำด้านตะวันตกของพระมหาเจดีย์

สถานที่แห่งแรงอธิษฐาน
สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ “พระมหาเจดีย์” สูง 94.78 เมตร ทรง 4 เหลี่ยม นี้ มีที่มาจากมาการตั้งสัจจยาธิษฐาน ของเจ้าอาวาสท่านเจ้าคุณพระญาณวิริยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ต่อหน้าพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดโคตะมะวิหาร จังหวัดจิตตกอง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศว่า 

“หากข้าพเจ้าได้รับบรมสารีริกธาตุครบ 5 องค์ ข้าพเจ้าจะสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระองค์ท่านให้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”

ในที่สุด หลวงพ่อวิริยังค์ก็ได้รับพระบรมสารีริกธาตุครบ 5 องค์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2517 และมีการประชุมกรรมการในปี 2518 ในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์

พระมหาเจดีย์ตะวันออก

สถานที่แห่งศรัทธา
จากแรงอธิษฐาน ก่อเกิดพลังศรัทธา ให้วัดธรรมมงคล คือ สถานที่แห่งศรัทธา ในการสร้างพระมหาเจดีย์นั้น ใช้เวลารวม 9 ปี แล้วเสร็จวันที่ 15 เมษายน 2528 ใช้งบประมาณก่อสร้าง 75 ล้านบาท เป็นแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน อาจารย์ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินวาดเขียนศิลปะวัฒนธรรมไทย รวมถึง นายสมอาจ จตุนิรัติศัย วิศวกร และผู้ควบคุมการก่อสร้าง และ นางบุญมา อยู่ประเทศ ผู้ที่เคยเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้ 

จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ เล่าเรื่องผู้ถวายที่ดินให้วัด เพื่อเป็นพุทธบูชา

นอกจากนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทรงเจิมลงเสาเอก ในปี 2519 และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์ ในปีเดียวกัน 

สถานที่แห่งความสงบและสมาธิ
วัดธรรมมงคลไม่เพียงแต่มีความสวยงดงาม ยังเป็นที่พุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติธรรม โดยจัดสถานที่ภายในพระมหาเจดีย์ให้สัปปายะ สงบ เย็นใจ เหมาะแก่การปฏิบัติทางจิต และเป็นสถานที่แสดงธรรมเทศนา สวดมนต์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุและสามเณร ตลอดถึงการเป็นสถานที่อบรมเด็กเล็ก โดยมีพระภิกษุสามเณรเป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อเด็กเล็กเหล่านี้จะเติบโตเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไปในอนาคต

ชมพุทธศิลป์สมบัติของชาติยุครัตนโกสินทร์ และพระพุทธรูปหยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
การไปเที่ยววัดธรรมมงคล ขอแนะนำให้ใช้เวลาในการไหว้พระและชมพระพุทธรูป ดังนี้ 

1. บริเวณพระมหาเจดีย์​ 

พระพุทธรูป ภ.ป.ร หรือหลวงพ่อองค์ดำภายใต้อาคารชั้น 2 

 

พระอโศกพยา(หลวงพ่อพันปี) จาก จังหวัดราชาฮี ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประดิษฐานบริเวณด้านหน้า 
พระอัฏฐาฬส พระพุทธรูปปางยืนประทานพร เป็นพระประธานทางทิศตะวันออก
รูปหล่อพระอาจารย์มั่น รูปหล่อพระอาจารย์มั่น ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลาราย 

และทีสำคัญที่สุด คือ พระบรมสารีริกธาตุ ตั้งบริเวณชั้นบน (ตรวจสอบการเปิดให้บริการหลัง Covid-19) 

2. ศาลาพระหยก

พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย(พระหยก) เป็นพระพุทธรูปหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลก โดยการให้พระนามโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
ภาพแกะสลักในโดมพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย(พระหยก)
พระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์กวนอิมหยก เป็นสิ่งมหัศจรร์ของโลกเช่นกัน แกะสลัก โดยช่างที่มีชื่อเสียงของโลก จากประเทศอิตาลี

3. อุโบสถ

พระพุทธสุพิโนภาสศาสดา ความหมาย “แสงสว่างอันสวยงาม เจิดจรัสทั่วทั้งจักรวาล” เป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อโลหะสัมฤทธิ์ จากประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย (Australia)หน้าตัก ๘ เมตร ๙ เซนติเมตร สูง ๑๑ เมตร นำ้หนัก ๑๑ ตันเศษ

4. ถ้ำวิปัสสนา 
พระเมตตาพุทธเจ้า จากศูนย์สมาธิเวฬุพัชร จังหวัดเชียงราย ประดิษฐานอยู่ ถ้ำวิปัสสนา สร้างอยู่ทางด้านหลังศาลาของวัดธรรมมงคล

สุดสัปดาห์ หา ADayOff แวะไปวัดธรรมมงคล เพื่อศึกษาสัจจยาธิษฐาน เข้าถึงศรัทธา และฝึกสมาธิกันได้ที่วัดวัดธรรมมงคล

📍ที่ัตั้ง 
กดโลแล้วขับรถไปเลย https://goo.gl/maps/pe7Q6WSNhuzQG95q8
.
💳ค่าเข้า 
ฟรี (พระบรมสารีริกธาตุยังไม่เปิดให้บริการเข้าชม เนื่องจาก Covid19) กรุณาติดต่อวัดเพื่อรับทราบกำหนดนการเปิดให้บริการ 
.
🚘การเดินทาง
ขับรถมาใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท ขับเรื่อยไปเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมุวิท 101 หรือ มาจากบางนา-ตราด เข้าถนนสุขุมวิท และ U-Turn เพื่อเข้าซอยสุขุมุวิท 101 

หากไปรถ BTS ลงสถานที่ ปุณณวิถี เดินเข้าเข้าซอยสุขุมุวิท 101 หรือเรียก taxi หรือ มอเตอร์ไซต์ไปได้
.
📆เปิดทำการ
วัดเปิดให้เข้าออกได้ แต่บริเวณในอุโบสถ พระมหาเจดีย์ และ ทุกวันเวลา 8.00-17.00 น.

Errorlloyd

Errorlloyd

เริ่มการท่องเที่ยวสะพายกล้อง มาตั้งแต่อายุ 29 ปี มิชชั่น คือ ทุกปีต้องเดินทางไปที่ที่ไม่เคยไป เพื่อค้นหาเรื่องราว เข้าใจที่มาที่ไป รู้จักชีวิตหรือความคิดของคนต่างถิ่น ทุกสุดสัปดาห์ จะต้องเสาะหาสถานที่เที่ยวที่สามารถเดินทางได้ใน 1 วัน และทุกวันหลังเสร็จจากภารกิจงานและชีวิต มุ่งหาสิ่งใหม่ๆ ให้กับตัวเอง
Previous post ฉันปรารถนาให้พวกเขาเพียงแค่เข้าใจยอมรับในตัวตนของฉัน – วินเซนต์ แวนโก้ะ
Next post ว๊าบ! ลงกระเป๋าวิเศษของโดเรม่อน ย้อนเวลาไปหาของเล่นชิ้นโปรดที่ Tooney Museum Bangkok